Франция: 1,1 милиарда евро глоба за Apple

Според съобщение на страницата на френското ведомство за защита на конкуренцията, на Apple e наложена санкция в размер на 1,1 милиарда евро за практиките му, свързани с предотвратяване на конкуренцията между дистрибуторите му на едро и за злоупотреба с пазарна зависимост спрямо “премиум дистрибуторите му”.
Заради участието в договорките, в резултат на които са спрели да се конкурират, санкции са наложени и на търговците на едро Tech Data и Ingram Micro. Макар да са в значително по-нисък размер, отколкото на Apple, тези санкции също са високи – съответно 76,1 милиона евро и 62,9 милиона евро. Санкцията, наложена на Apple, е най-високата санкция, налагана някога от френското ведомство.
От ведомството съобщават, че това решение е в резултат на извършени операции по претърсване и изземване, извършени в централата на Apple и нейните търговци на едро.
Накратко нарушенията, за които са наложени санкции са следните:
1. Вертикални споразумения с хоризонтални ефекти на Apple с всеки от двамата дистрибутори на едро. В резултат на поведението на Apple, с което са се съгласили дистрибуторите се е достигнало да ситуация, при която между двамата дистрибутори практически е нямало конкуренция. От ведомството допълват, че тежестта на нарушението е още по-голяма, защото в определени “първокласни дистрибутори” самият Apple дейста като търговец на едро т.е. между него и разпространителите на едро се предполага да има и пряка конкуренция, но чрез споразуменията тя е била елиминирана. Прави впечатление, че пазарът на дистрибутори на едро е организиран под формата на “селективна дистрибуция” и има двама одобрени търговци. Установено е, че в резултат на споразуменията с двамата дистрибутори на едро, клиентите им, както и продуктите са разпределени между тях и им е забранено да се конкурират помежду си за едни и същи клиенти. По този начин, практически всеки от тях може да налага условия на своите клиенти, без конкурентния натиск на другия. Нещо повече, Apple, според ведомството, е наложил точно колко от всеки продукт може да бъде доставян на търговците на дребно. В резултат на това се е стигнало и до другите две големи нарушения, за които е наложена санкция.
2. Второто нарушение също е вертикално по своето естество, макар отново да трябва да се подчертае, че Apple действа и самостоятелно от свое име и на пазара на дребно. То се изразява в това, че са наложени цени, на които “първокласните дистрибутори” на дребно могат да продават продуктите. В случая не става дума за споразумение с тях, а за наложени цени, но резултатът е, че практически е елиминирана и ценовата конкуренция между тях и крайният резултат е, че продуктите на Apple се продават на едни и същи цени в цяла Франция. Налагането на цените е установено чрез редица косвени доказателства. Налице са по-скоро практики и стимули, които водят до това дистрибуторите да са икономически принудени да прилагат еднакви цени, отколкото директни договорни изисквания в тази връзка. Така например, установено е, че са създадени механизми, при които дистрибуторите са че чувстват заплашени от санкции в последващата дейност, ако се отклонят от “препоръчителните” цени на Apple. Част от дистрибуторите са свидетелствали, че ако продават с отстъпки, по-големи от официалните на Apple, са се свързвали с тях с настоятелно искане да вдигнат цените.
3. Злоупотреба с пазарната позиция спрямо част от дистрибуторите. Било е установено, че се прилагат неясни условия за заплащане, дискриминационно третиране, забрани да се продават други продукти под заплахата за изключване от системата на Apple и др. При условия на силно свити печалби на дистрибуторите, те са били поставени в зависимост от продуктите на Apple, но в същото време такива не са им били доставяне, за сметка на фаворизиране на собствените магазини на Apple. В резултат се е стигнало и до напускане на пазара на някои от дистрибуторите.
По информация на Reuters, в официалното изявление на Apple се посочва, че решението е отчайващо и ще бъде обжалвано.
Инресно сравнение може да се направи със ситуацията в България. В средата на 2019 г. БТК се обърна към българското КЗК с оплаквания за търговските практики на Apple на българския пазар. Макар да не може да се твърди със сигурност, оплакванията е много възможно да са свързани с практики, наподобяващи или същите с тези, които са прилагани във Франция, въпреки че в България е ставало дума за продажба на iPhone. БТК обаче оттегли искането си за установяване на нарушение и налагане на санкция. Тук интересното е, че у нас производството по преписките за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне е уредено като това за нелоялна конкуренция и при оттегляне на такива жалби КЗК не може да продължи производството. Различно е положението при преписките за картели и злоупотреби с господстващо положение, където дори жалбата да е оттеглена, КЗК може да продължи разследването. Независимо от оттеглянето на искане за злоупотреба с по-силна позиция, КЗК има правомощието в такъв случай да се самосезира и да продължи разследване за картел или за злоупотреба с господстващо положение, ако има данни за такива нарушения. Към момента няма информация КЗК да води такова производство срещу Apple.

1 коментар за “Франция: 1,1 милиарда евро глоба за Apple

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *