Франция: 1,1 милиарда евро глоба за Apple

Според съобщение на страницата на френското ведомство за защита на конкуренцията, на Apple e наложена санкция в размер на 1,1 милиарда евро за практиките му, свързани с предотвратяване на конкуренцията между дистрибуторите му на едро и за злоупотреба с пазарна зависимост спрямо “премиум дистрибуторите му”.
Заради участието в договорките, в резултат на които са спрели да се конкурират, санкции са наложени и на търговците на едро Tech Data и Ingram Micro. Макар да са в значително по-нисък размер, отколкото на Apple, тези санкции също са високи – съответно 76,1 милиона евро и 62,9 милиона евро. Санкцията, наложена на Apple, е най-високата санкция, налагана някога от френското ведомство.
От ведомството съобщават, че това решение е в резултат на извършени операции по претърсване и изземване, извършени в централата на Apple и нейните търговци на едро.
Накратко нарушенията, за които са наложени санкции са следните:
1. Вертикални споразумения с хоризонтални ефекти на Apple с всеки от двамата дистрибутори на едро. В резултат на поведението на Apple, с което са се съгласили дистрибуторите се е достигнало да ситуация, при която между двамата дистрибутори практически е нямало конкуренция. От ведомството допълват, че тежестта на нарушението е още по-голяма, защото в определени “първокласни дистрибутори” самият Apple дейста като търговец на едро т.е. между него и разпространителите на едро се предполага да има и пряка конкуренция, но чрез споразуменията тя е била елиминирана. Прави впечатление, че пазарът на дистрибутори на едро е организиран под формата на “селективна дистрибуция” и има двама одобрени търговци. Установено е, че в резултат на споразуменията с двамата дистрибутори на едро, клиентите им, както и продуктите са разпределени между тях и им е забранено да се конкурират помежду си за едни и същи клиенти. По този начин, практически всеки от тях може да налага условия на своите клиенти, без конкурентния натиск на другия. Нещо повече, Apple, според ведомството, е наложил точно колко от всеки продукт може да бъде доставян на търговците на дребно. В резултат на това се е стигнало и до другите две големи нарушения, за които е наложена санкция.
2. Второто нарушение също е вертикално по своето естество, макар отново да трябва да се подчертае, че Apple действа и самостоятелно от свое име и на пазара на дребно. То се изразява в това, че са наложени цени, на които “първокласните дистрибутори” на дребно могат да продават продуктите. В случая не става дума за споразумение с тях, а за наложени цени, но резултатът е, че практически е елиминирана и ценовата конкуренция между тях и крайният резултат е, че продуктите на Apple се продават на едни и същи цени в цяла Франция. Налагането на цените е установено чрез редица косвени доказателства. Налице са по-скоро практики и стимули, които водят до това дистрибуторите да са икономически принудени да прилагат еднакви цени, отколкото директни договорни изисквания в тази връзка. Така например, установено е, че са създадени механизми, при които дистрибуторите са че чувстват заплашени от санкции в последващата дейност, ако се отклонят от “препоръчителните” цени на Apple. Част от дистрибуторите са свидетелствали, че ако продават с отстъпки, по-големи от официалните на Apple, са се свързвали с тях с настоятелно искане да вдигнат цените.
3. Злоупотреба с пазарната позиция спрямо част от дистрибуторите. Било е установено, че се прилагат неясни условия за заплащане, дискриминационно третиране, забрани да се продават други продукти под заплахата за изключване от системата на Apple и др. При условия на силно свити печалби на дистрибуторите, те са били поставени в зависимост от продуктите на Apple, но в същото време такива не са им били доставяне, за сметка на фаворизиране на собствените магазини на Apple. В резултат се е стигнало и до напускане на пазара на някои от дистрибуторите.
По информация на Reuters, в официалното изявление на Apple се посочва, че решението е отчайващо и ще бъде обжалвано.
Инресно сравнение може да се направи със ситуацията в България. В средата на 2019 г. БТК се обърна към българското КЗК с оплаквания за търговските практики на Apple на българския пазар. Макар да не може да се твърди със сигурност, оплакванията е много възможно да са свързани с практики, наподобяващи или същите с тези, които са прилагани във Франция, въпреки че в България е ставало дума за продажба на iPhone. БТК обаче оттегли искането си за установяване на нарушение и налагане на санкция. Тук интересното е, че у нас производството по преписките за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне е уредено като това за нелоялна конкуренция и при оттегляне на такива жалби КЗК не може да продължи производството. Различно е положението при преписките за картели и злоупотреби с господстващо положение, където дори жалбата да е оттеглена, КЗК може да продължи разследването. Независимо от оттеглянето на искане за злоупотреба с по-силна позиция, КЗК има правомощието в такъв случай да се самосезира и да продължи разследване за картел или за злоупотреба с господстващо положение, ако има данни за такива нарушения. Към момента няма информация КЗК да води такова производство срещу Apple.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *