KOPARANOV COMPETITION BLOG

KOPARANOV COMPETITION BLOG е блог, посветен на правото на защита на конкуренцията, новостите в неговото развитие, както и прилагането му в България, но също така в Европа и в целия свят.

Мисията на блога е да съдейства за:

  • поддържане на ефективна и честна конкуренция на пазарите;
  • противодействие на антиконкурентни и нелоялни търговски практики;
  • предотвратяване на неволни нарушения на регулаторните изисквания.

Скромната ми практика от близо 15 години прилагане на антитръстовото законодателство и защитата от нелоялна конкуренция несъмнено показва, че доброто познаване на законовите забрани и тенденции е от една страна фактор, гарантиращ на предприятията, че те самите няма да се окажат нарушители на изискванията, което би довело до опасността да бъдат санкционирани. От друга страна именно познаването на правилата и принципите на правото на защита на конкуренцията, както и на практиката по неговото прилагане, е ключово и за успешната защита, когато предприятие е засегнато от недобросъвестни или анти-конкурентни действия на свои конкуренти, доставчици или клиенти.

KOPARANOV COMPETITION BLOG има амбицията да помогне в това отношение.

Вярваме, че от ефективна и честна конкуренция печелят всички – самите пазари, участниците на тях, потребителите.

Отделно от материалите на блога, мога да предложа на Вашето внимание и следните услуги в сферата.

Последни новини