Поверителност

Подхождам с отговорност към Вашите лични данни и ще спазвам високи стандарти за защита лични данни. Считано от 25.05.2018 г. в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“) и този блог ще бъде администриран в пълно съответствие с Регламента и съблюдавайки Вашите права и интереси.

КОЙ СЪМ АЗ?

Сайтът се администрира от адвокат Христо Копаранов с адрес за кореспонденция гр. София, пл. Света Неделя №4, ет. 3. В редица случаи съм администратор на Вашите лични данни.

ИЗПОЛЗВАМ ЛИ БИСКВИТКИ/COOKIES И ЗАЩО?

Интернет страницата www.koparanov.bg  използва Бисквитки/Cookies. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите този сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките може да включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Използвам реномирани доставчици на външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на статистиката. Използвам следните външни услуги:

  • Google Analytics;

Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Възможно е, в определени периоди, да използвам Facebook pixel – услуга, предоставяна от Facebook Inc., за статистически цели относно трафика на интернет страницата и за създаване на персонализирани статии/информационни постове. Тези бисквитки се управляват от Facebook Inc. и нямам контрол върху тях. Това е бисквитка, посредством която може да се проследят Вашите действия, ако сте видели, или отворили дадена реклама в facebook.com. Facebook е възможно да използва тази информация и за нейни собствени рекламни цели, съобразно политиката им за използване на данни: https://www.facebook.com/about/privacy

Използваме  „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни (онлайн идентификатори) единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта , статистически цели, предоставяне на персонализирано информационно съдържание (срещу което може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване. Подробна информация за активиране/деактивиране на cookies може да прочетете ТУК.

ЗАЩО СЪБИРАМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „КОНТАКТИ“ ?

Възможно е във връзка с работата на блога да обработя контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Събирам тази информация единствено за специфичната цел да администрирам Вашето запитване, за да може да Ви отговори качествено и адекватно. Достъп до Вашите лични данни имам аз, освен ако изрично не бъде уговорено друго с вас.

Ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържа с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информирам за обстоятелства, които считам за важни за Вас. Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от моя страна, както и срещу изпращането на информационни съобщения от мен. Винаги ще се съобразя с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрия безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагам (при условие, че не разполагам със законно основание да ги запазя).

ПОЛУЧИЛИ ЛИ СТЕ E-MAIL, КОЙТО СЧИТАТЕ ЗА „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ?

В качеството си на адвокат и автор в уебсайта НЕ извършвам реклама на своите услуги. В определени случаи е възможно да обработвам лични данни за целите на изпращане на информационни съобщения, касаещи актуални правни въпроси, или събития, които смятам, че биха представлявали интерес за получателя. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване с e-mail на: info@koparanov.bg , или ако е налично: чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение. Винаги ще се съобразя с този вид искания!

СПОДЕЛЯМ ЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА? Освен описаните случаи на използване на Бисквитки в настоящата политика, може да споделя личните Ви данни с компетентни адвокати (съобразно запитването, ако отправите конкретно такова към мен), с които се намирам в договорни отношения.

КАК ЗАЩИТАВАМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК ГИ СЪХРАНЯВАМ?

За да предотвратя неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, съм осигурил необходимите физически, електронни и други процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събирам и обработвам. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемам, може да получите на e-mail:  
info@koparanov.bg

В случай, че сте отправили запитване към мен в качеството на адвокат, Вашите лични данни се съхраняват за периода на нашите договорни взаимоотношения и за определен срок след това, което да ми позволи да изпълня законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

КАКВИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИМАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие, като субект на лични данни, които обработвам, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обработването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от съдействието, което съм ви оказал – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5 ).

Ще ви съдействам да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права на e-mail:  
info@koparanov.bg

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Запазвам правото да променя и актуализирам настоящата Политика за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведомя в случай, че направя промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.