Съдът на ЕС потвърди глоба от 2,4 милиарда евро за Google за злоупотреба с доминация

По новината работи Пепи Кузева

Жалбата на Google срещу решението на Комисията, според което Google е злоупотребявала с господстващото си положение, е отхвърлена в по-голямата си част от Общия съд.

С решение от 27 юни 2017 г. Еворпейската Комисия установи, че Google е злоупотребило с господстващото си положение на пазара на услуги за общо онлайн търсене в 13 държави в Европейското икономическо пространство. Комисията установи, че резултатите от търсенето на продукти, направени с помощта на Google, са позиционирани и показани по по-привлекателен начин, когато резултатите идват от собствената услуга за сравнение при пазаруване на Google, отколкото когато идват от конкурентни услуги за сравнение.

По отношение на това нарушение, Комисията наложи имуществена санкция на Google в размер на 2 424 495 000 евро, от които 523 518 000 евро заедно и поотделно с Alphabet (неговата компания-майка).

Google и Alphabet обжалваха решението на Комисията пред Общия съд на Европейския съюз, който отхвърли жалбата в по-голямата ѝ част и потвърди наложената от Комисията санкция. По-долу са разгледани ключови моменти от Решението:

I. Общият съд установява антиконкурентния характер на разглежданата практика

Общият съд отбелязва, че общата търсачка е инфраструктура, чиято стойност се крие в способността й да бъде отворена за резултати от външни източници (трети страни) и да показва тези източници. Общият съд отбелязва, че дори резултатите от конкуриращите се услуги за сравнително пазаруване да са по-подходящи, те не биха могли да получат същото третиране като резултатите от услугата за сравнение при пазаруване на Google по отношение на тяхното позициониране или показване, поради заложените от компанията алгоритми. В тази връзка се отчита, че Google е подобрил качеството на показване на резултати от конкурентни, но публикациите се извършват срещу заплащане. Общият съд отбелязва, че с използването на тази услуга компаниите спират да бъдат преки конкуренти на Google и на практика се превръщат в негови клиенти.

II. Общият съд потвърждава констатираното от Комисията вредно въздействие върху конкуренцията

Съдът припомня, че злоупотребата с господстващо положение е налице, когато господстващото предприятие, чрез неконкурентни методи, възпрепятства поддържането и нарастването на степента на конкуренция на пазара. В този контекст Общият съд отбелязва, че след като Комисията е измерила действителните последици от съответното поведение върху общия трафик на Google, тя е обосновала, че конкретния тип трафик за сравнително търсене представлява голям дял от него. Потенциалният резултат от възпирането на конкуренцията е изчезването на услугите за сравнение при пазаруване, а по този начин се засилва и господстващото положение на Google. Като резултат би се стигнало до по-малко иновации на този пазар и по-малък избор за потребителите, което са типични последици на отслабването на конкуренцията.

Потвърден е и анализът на ЕК по отношение на пазара на специализираните услуги, но съдът счита, че Комисията не е доказала, че поведението на Google е имало антиконкурентно въздействие върху пазара на общи услуги за търсене и следователно отменя констатацията за нарушение по отношение на този пазар. Решението на ЕК е отменено само в тази му част.

III. Общият съд отхвърля изложените от Google обяснения за поведението му

При оспорването на решението, Google посочва, че е подобрил качеството на своята услуга за търсене и активно е противодействал на изключващия ефект, като и че е премахнал техническите ограничения, за да осигури равно третиране на конкурентите. Съдът не приема тези обяснения. Посочва, че макар алгоритмите на Google да представляват подобрения в услугата, насърчаващи конкуренцията, това не оправдава разглежданата практика. Общият съд счита, че Google не е демонстрирал повишаване на ефективността, което да противодейства на настъпилите и потенциалните отрицателни ефекти върху конкуренцията. В тази връзка следва да се посочи, че така нареченото “повишаване на ефективността” по принцип дава основание да не се налага санкция. Най-общо казано повишаване на ефективността има тогава, коаго от съответната практика възникват и положителни последици за конкуренцията и потребителите като справедлив дял от ползите отива за потребителите, а положителните последици са повече от отрицателните.

IV. След осъществена преценка на нарушението, Общият съд потвърждава размера на санкцията

Общият съд отхвърля аргументите на Google, че не е трябвало да му бъде налагана санкция. Общият съд намира, че отмяната на част от обжалваното решение по отношение на пазара на услуги за общо търсене не оказва влияние върху размера на санкцията, тъй като Комисията не е взела предвид стойността на продажбите на този пазар, за да определи основния размер на санкцията.

На второ място, Общият съд подчертава особено тежкия характер на нарушението и взема предвид факта, че въпросното поведение е било умишлено, а не небрежно. В тази връзка, Общият съд установява, че размерът на наложената на Google имуществена санкция следва да бъде потвърден.

Във връзка с това решение следва да напомним, че Google e обект на редица антитръстови производства, в това число и в отделни държави-членки и ЕК се е насочила към политика на създаване на секторна регулация. Това е подходът, когато на даден пазар се установят такива структурни проблеми, които не могат да бъдат разрешени със средствата на традиционното конкурентно право. В тази случаи практиката е показала, че е подходящо въвеждането на предварителни изисквания към определени предприятия. По отношение на цифровите пазари, такива ограничителни мерки ще се въведат за т.нар gate-keepers т.е. това са точно такива фирми като Google, които практически държат достъпа на останалите до цифровите пазари.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *