Съдът върна на КЗК преписка относно придобиване от страна на БТК

Комисията следва да оценява няколко едновременни концентрации винаги съвкупно

Със свое решение от декември 2022 г. Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд София Област, с което беше отменено решението на КЗК, разрешаващо на БТК да придобие контрол върху няколко дружества. Това е поредният случай, в който съда има сериозни принципни забележки относно практиката на КЗК във връзка с разрешаване на концентрации. В няколко предходни случая решенията на Комисията бяха отменени, защото не е минала през задължителния втори етап преди да забрани сделка или защото е имитирала този втори етап. Със сегашното решение за пореден път съдът критикува работата на КЗК по същество при тези оценки.

Налице са в случая забележки на първоинстанционния и върховния съд в най-малко две посоки – на първо място задължението на КЗК да разглежда свързани концентрации винаги съвкупно и на второ място при конкретния случай съдът и по същество е преценил, че се налага Комисията да мине през т.нар. “задълбочено проучване” преди да разреши сделката. Първата посока на критика си заслужава да й се обърне съществено внимание, защото това е принципна забележка в пълно съзвучие с принципите на конкурентното право.

Правото за защита на конкуренцията има тази особеност, че то е пряко свързано с икономическата реалност. Това в още по-голяма степен се отнася до преписките за контрол върху концентрациите. При тях винаги се прави един прогностичен анализ, който цели да предвиди какво ще е състоянието на даден пазар занапред и как пазарът ще се промени в резултат на оценяваната концентрация. Важен фактор, който се преценява е именно как се е отразила самата сделка на пазара, но критерият не е само положението преди сделката, а положението каквото би било ако не беше сделката. Следва обаче винаги да се съобразяват и други промени, които могат да настъпят в структурата на пазара. Най-ярък пример за това е съобразяване на други концентрации, особено когато са извършвани от същото предприятие. Именно такъв е бил и случаят. БТК е придобивала няколко предприятия. Всяко от тях представлява отделна концентрация, защото всяко е предибоване на отделен обособен бизнес. Но след реализация на последната сделка положението би било не като преди сделките с промени, породени от само някоя от тях, а като след съвкупния им ефект. Отделно от това понякога в икономиката 2+2 не е равно на 4, а се получава качествено изменение в резултат на количествени натрупвания. Именно това не е съобразила КЗК и именно затова ВАС, в допълнение на аргументите на АССО, е върнал преписката за ново разглеждане.

Съдът изрично обръща внимание, че преценката за конкурентната среда с оглед изкупуване на дружества от БТК зависи от фактическа страна от обстоятелството, че се изкупуват дружества за които има отделни преценки от КЗК. Магистратите посочват обаче, че КЗК е преценявала последиците за конкуренцията или средата с оглед всяко от исканията поотделно и по този начин не е извършила задължителната комплексната преценка.

Решението на съда може да се оцени като правилно и в съответствие с духа и целите на закона. Както правилно е посочено в него, подходът на КЗК води до риск да се стигне до състояние, в което се разрешават множество отделени сделки, но без да е оценен съвкупният им ефект.
Куриозен щрих в цялата ситуация е, че докато е обжалвала решението на първоинстанционния съд, самата КЗК е излагала аргументи във връзка с друго от нейните решения, а не по това, което е било предмет на съдебното дело.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *