Сменят състава на КЗК

В Народното събрание е внесен законопроект от депутати от управляващата коалиция, с чието приемане практически се очаква да приключи мандатът на членовете на КЗК. Срокът на пълномощията на настоящия състав на Комисията трябваше да изтече през 2021 г., но тогавашното Народно събрание под предлог, че въвежда изискванията на директива 2019/1 за независимост на Комисията, увеличи мандата на членовете от 5 на 7 години и така даде две допълнителни години на членовете на регулатора. В последвалите два Парламента се коментираше, че това ще бъде променено и мандатът ще бъде върнат на 5 години, но поради краткото време на съществуване на тези две Народни събрания това така и не се случи. Сега изглежда има политическа воля за смяна на състава на ведомството. Предложените изменения в чл. 4 от Закона постигат именно това – ако те бъдат приети, срокът на пълномощията на Комисията отново ще стане 5 години и това ще означава, че той вече е изтекъл. За да бъдат разсеяни всякакви съмнения какво се случва с пълномощията на действащите членове на Комисията, в проекта изрично е предвидено, че те се прекратяват в момента, в който новоизбраните членове встъпят в длъжност. Предвидено е също така, че в срок до един месец от влизане в сила на закона за изменение, Народното събрание ще избере и новия състав на Комисията.

Проектът включва и други промени, свързани със състава на регулатора. Вече вместо един, КЗК ще има двама заместник-председатели, което едва ли може да бъде оценено като особено съществена промяна. По-съществено е обаче, че се въвеждат нови изисквания за несъвместимост т.е. в кои случаи някой не може да бъде избран за член на Комисията. Засега в закона само е посочено, че за членове на комисията се избират български граждани с висше юридическо или икономическо образование със стаж по специалността не по-малко от 5 години, с високи професионални и нравствени качества, които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. Те не могат да бъдат облагодетелствани под каквато и да е форма от предприятия и да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна, преподавателска или арбитражна дейност. С проекта за изменение е предвидено в допълнение, че членове на Комисията не могат да бъдат лица, които са обявени в несъстоятелност или са участвали в ръководството на обявено в несъстоятелност дружество. Също така членовете на КЗК няма да могат да участват в органи на управление на дружества. Двама члена на КЗК няма да могат да са съпрузи помужде си или във фактическо съжителство.

Ще бъде въведен и нов случай, при който пълномощията на член на Комисията се прекратяват предсрочно и това ще е когато той бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Останалите промени в закона ще бъдат по-скоро редакционни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *