Нови онлайн възможности в ЕС за издаване на картел

На интернет сайта на ЕК, посветен на защитата на конкуренцията, е поместена информация за нови възможности във връзка с програмата за освобождаване от санкции или намаляване на размера на санкциите за участие в картел на предприятията, които помогнат на Комисията да разкрие картела. Това е програма, която е едно от най-силните средстава на Комисията за борба с картелите – тя дава възможност на участници в картел да избегнат санкция, ако помогнат на Комисията да разкрие забраненото споразумение. По този начин от една страна предприятието се застрахова срещу риска да бъде наказано, ако Комисията сама разкрие картела или ако друг го издаде, а също така предприятията, които са принудени от по-силни пазарни участници да се включат в антиконкурентни практики, получават възможност да се освободят от тази принуда. Комисията от своя страна получава доказателства, които иначе трудно може да събере. Това е особено важно, защото една от най-важните характеристики на картелите, е тяхната тайна. Практически, понякога “къртица” в картела е единственият начин ЕК да събере доказателства за него. Неслучайно, разговорно програмата се нарича “прецакай другарче“. Такава програма имат и националните ведомства за защита на конкуренцията и тя като цяло дава резултати. Немалко скорошни случаи на българската КЗК се базират именно на информация, разкрита в резултат на прилагането на програмата. Важно е да се спомене обаче, че само пърият, който предаде картела, получава пълно освобождаване, а следващите имат възможност само да им бъде намален размера на наказанието.

Сега Европейската комисия модернизира своята онлайн платформа по тази програма. Целта е да се гарантира, че дружествата, участници в картел, могат лесно и сигурно да получат онлайн достъп до съответните документи, които са им необходими, както и да предоставят такива. Спред ЕК, новата версия на платформата подобрява и ефективността на взаимодействието на ЕК със страните.

Платформата „eLeniency“ е въведена през 2019 г. и досега тя е позволявала еднопосочно на представители на соътветните дружества онлайн да подават изявления и документи, свързани с прилагането на програмата за освобождаване от санкция. Достъп до определени документи (такива със специална защита) обаче е могло да се дава само на чясто в офисите на ЕК.

Сега основната промяна е, че платформата вече ще бъде двупосочна и предприятията ще могат не само да подават документи през нея, но и да четат такива в електронна онлайн среда, без да е необходимо да бъдат физически в офисите на Комисията. Същото се отнася и за получаване на уведомления във връзка с процедурата.

Разбира се, достъпът до съответните документи и актове няма да бъде неограничен, тъй като това би могло да засегне както чувствителна информация, така и ефективното протичане на самото производство. Достъп ще се предоставя след изрично предварително разрешение, което ще бъде давано за всеки конкретен случай. От ЕК заявяват, че практическият ред и начин за получаване на достъп до актове и документи ще гарантира в достатъчна степен поверителността на информацията и правото на защита и те няма да бъдат ограничени в сравнение с традиционната процедура, изискваща посещения на място. Според ЕК, това е осигурено и чрез необходимите технически мерки.

Въвеждането на промените обаче няма да обвърже предприятията и да ги задължи да ползват новите функционалности. В зависимост от тяхното желание, те могатн да използват устна процедура или да предоставят и получават документи на място.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *