КЗК проучва правната уредба на търговията с електрическа енергия

На страницата ни КЗК се съдържа информация, че Комисията е започнала производство по Застъпничество за конкуренцията във връзка с промените в Правилата за търговия с електрическа енергия, засягащи дейността на балансиращите групи.

Това са промени, с които се ограничава възможността за прехвърляне на отговорността за балансиране между координаторите на балансираща група.

Комисията посочва, че по време на проведеното обществено обсъждане срещу промените в правилата са постъпили редица негативни коментари от пазарните участници. В тези становища се сочи, че промените биха могли да доведат на практика до допълнително увеличение на крайната цена на електроенергията поради увеличаване на разходите на пазарните участници във връзка с балансирането им в стандартните и комбинираните балансиращи групи. Изразени са и съмнения за възможно намаляване на конкуренцията при доставчиците. Според тези опасения, малките и средни компании ще загубят част от клиентите си, защото последните ще имат стимул да се присъединят към по-големи балансиращи групи и би се стигнало до силна концентрация на пазара.

Самата КЗК е извършила предварително проучване и на база на него се опасява, че измененията и допълненията на нормативната уредба настина биха могли да доведат до значително увеличаване на разходите за участниците на пазара и така участниците да намалеят. Повишените цени за крайни потребители също може да доведат до намаляване на броя конкуренти. Комисията се опасява също, че част от новите забрани могат да ограничат свободата на доставчиците сами да организират производствения си процес и да избират организационната си форма и така да доведат до ограничаване на конкуренцията.

КЕВР от своя страна счита, че опасенията на пазарните участници са необосновани, но негативните очаквания от страна на редица предприятия и асоциации не са малко.

КЗК отчита, че пазарът на електрическа енергия е силно регулиран и освен това нормативната уредба е технически сложна и обширна. Затова, според антимонополното ведомство, за да се прецени дали би се стигнало до ограничения на конкуренцията и дали същите биха били оправдани е необходимо да се направи подробно проучвване. Тук е мястото да се посочи, че конкурентното право не стига до крайности и допусна секторната регулация да въвежда в определени случаи ограничения през свободната конкуренция, ако това подпомага постигането на други цели от обществено значение. Разбира се, в тази връзка е важна и преценката дали тези цели могат да бъдат постигнати, без да се ограничава конкуренцията.

За да може да даде своето становище относно ефектите на предвижданите промени, КЗК е решила да разгледа и извърши подробна оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на нормативната уредба, регламентираща дейността на балансиращите групи на пазара на електрическа енергия. Това ще стане в рамките на производство по застъпничество за конкуренцията. Резултатите от него не за обвързващи за норматвореца (в случия КЕВР), но ще му бъдат изпратени и това ще даде възможност да се направи най-точната преценка за ефектите на готвените промени. Както и друг път е ставало дума, КЗК има богати и доста добра практика във връзка с производства по застъпничество за конкуренцията, но търпи доста критика по отношение успеваемостта в това да доведе гори си тип решения до реален ефект.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *