КЗК не обжалва отмяната на решението за ЧЕЗ

Принципните положения в решението на АССО влизат официално в съдебната практика.

На интернет-страницата на КЗК е публикувано съобщение, че КЗК ЗАПОЧВА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА „Еврохолд България“ АД/Предприятията на ЧЕЗ в България. Всъщност КЗК за втори път ще трябва да започне задълбоченото проучване, след като Административен съд – София област в много критично решение посочи, че Комисията, когато забрани сделката, практически не е провела реално задълбочено проучване, а само формално е следвала стъпките по процедурата (като дори това не е направила прецизно, заради неспазването на определени срокове) и не я е напълнила с реално съдържание. Съобщението на страницата на Комисията практически означава, че тя не е обжалвала решението на АССО пред по-горната инстанция, а именно Върховния административен съд и решението на АССО е влязло в сила. Влизането в сила на това решение може да се оцени като същество за уредбата на контрола върху концентрациите в България, тъй като то съдържа редица принципни тълкувания относно задълженията на КЗК да извърши реално и пълноценно проучване на всяка сделка и особено във връзка с т.нар. “мерки за запазване на ефективната конкуренция”, които задължително следва да се обсъдят преди да се пристъпи към забрана на една концентрация. С решението на АССО официално влиза в съдебната практика правилото, че забраната за концентрация е крайна, последна стъпка, която следва да се предприеме, само ако е сигурно, че нищо друго не може да запази ефективната конкуренция и тя ще бъде сериозно увредена от сделката.

Впечатление прави и конкретният текст на прес-съобщението на КЗК, според което Комисията за защита на конкуренцията образува производство по преписка № КЗК/564/2020 г., на основание Решение № 751/22.07.2020 г. на Административен Съд София Област, тричленен състав, с което преписка №КЗК-822/2019г. е върната на Комисията за продължаване на производството от фазата на постановяване на Решение №1095/10.10.2019 г. на КЗК. Следвайки задължителните указания на ВАС, Комисията започва задълбочено проучване на намерението на „Еврохолд България“ АД да придобие непряк едноличен контрол върху предприятията на ЧЕЗ в България.  
В случая следва да се спомене, че задължителните указания, макар и влезли в сила, са не на ВАС, а на АССО, както и че той гледа делата по ЗЗК в състав от един съдия.

При повторното задълбочено проучване на сделката, КЗК посочва, че в 30-дневен срок от публикуване на съобщението за започване на задълбочено проучване, всяко заинтересовано лице може да представи в КЗК информация или становище относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията на съответния пазар. Неспазването на този срок и бързата забрана, беше едно от основанията на съда да отмени първото решение на КЗК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *