ЕК одобри продажбата на БТК

На официалната интернет страница на Европейската комисия е качено прес-съобщение, според което Комисията одобрява без условия придобиването на едноличен контрол върху цялата „Вива Телеком България“ ООД и нейното дъщерно дружество, “Българска телекомуникационна компания” ЕАД от холандсктото United Group BV.

Посочва се, че Комисията е установила, че сделката не поражда съмнения за негативни ефекти върху конкуренцията, предвид много ограниченото увеличаване на пазарната позиция на обединеното предприятие и наличието на няколко други участници на пазара на предлагане на дребно на Pay TV услуги (чрез интернет) в България. За целта са разгледани пазарите, на които работят придобиваното и придобиващото предприятие и е отчетено, че United Group работи в предоставянето на медийни и телекомуникационни услуги в Югоизточна Европа. Разгледани са и вертикалните връзки между пазарите за продажба на едро на мобилни и фиксирани разговори и пазарите на дребно на мобилни и фиксирани далекосъобщителни услуги. За тях също Комисията счита, че няма да бъдат проблематични.

По принцип забрана за концентрация се приема за много крайна мярка и се налага само ако няма друг начин да се защити конкуренцията.

Сделката е оценявана от ЕК по реда на Регламент 139/2004, а не от българската Комисия за защита на конкуренцията, защото е било преценена, че е налице т.нар. “общностно измерение”, при което се предполага, че ефектите от сделката, ако има такива, биха засегнали пазари, които представляват съществена част от общия европейски пазар, а не един и няколко обособени отделни пазари.

За да получите PDF-копие на статия, относно Централизиран контрол върху концентрациите на стопанска дейност на ниво ЕС, пишете на info@koparanov.bgВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *