ЕК наказва големи банки за картел

По статията работи Пепи Кузева

Европейската комисия обяви, че е установила, че Bank of America , Natixis , Nomura , RBS (сега NatWest), UBS, UniCredit и WestLB (сега Portigon) са нарушили антитръстовите правила на ЕС чрез участието на група търговци в картел в първичния и вторичния пазар за европейски държавни облигации („EGB“).

На Nomura, UBS и UniCredit се налагат глоби на обща стойност 371 милиона евро. NatWest не е глобен, тъй като разкрива картела пред Комисията. В тази връзка интересно съвпадение е, че днес българската Камисия за защита на конкуренцията започна обществено обсъждане на обновената си програма за освобождаване от санкции. Именно по линия на тази т.нар. leniency програма ЕС е направила това освобождаване от санкция. На Bank of America и Natixis също така не са наложени глоби, но при тях причината е, че тези предприятия са напуснали картела повече от пет години преди Комисията да започне разследването си. Следователно те попадат извън давностния срок за налагане на глоби, но това не пречи на Комисията да установи тяхното участие в нарушението. Portigon, юридическият и икономически наследник на WestLB, е получил нулева глоба, тъй като през последната бизнес година не е генерирал нетен оборот, който служи като основа за определяне на глобата.

Европейската комисия посочва, че с решението си срещу Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, UniCredit и WestLB се изпраща ясно послание, че няма да се толерира каквото и да е тайно поведение. Според Комисията „Неприемливо е, че в средата на финансовата криза, когато много финансови институции трябваше да бъдат спасени чрез публично финансиране, тези инвестиционни банки се наговориха за сметка на държавите-членки на ЕС.”

Според ЕК, седемте инвестиционни банки са участвали в картел чрез група търговци, работещи в затворен кръг на доверие в техните бюра за европейски държавни облигации.

Европейските държавни облигации или (EGB) са дългови ценни книжа, емитирани в евро от централните правителства на държавите-членки на еврозоната. Правителствата издават EGB за набиране на средства на международните финансови пазари: те заемат пари за определен срок и предварително определен лихвен процент. Притежателят на облигацията периодично получава лихва, а към уговорената дата на падежа се изплаща и главницата.

Групата търговци са поддържали редовен контакт помежду си, главно в общи чат-стаи в Bloomberg. В тези чат стаи съответните търговци са обменяли чувствителна търговска информация. Те са се информирали взаимно за актуалните цени и обеми облигации, предлагани в хода на търговете и цените, предлагани на клиенти или на пазара като цяло. Те сa обсъждали и са си предоставяли взаимно периодични актуализации на стратегията си за наддаване в хода на търговете на държавите-членки на еврозоната при емитиране на деноминирани в евро облигации на първичния пазар и на параметрите за търговия на вторичния пазар.

Поведението частично се е провело по време на финансовата криза и по-точно между 2007 и 2011 г. и е засегнало цялото Европейско икономическо пространство („ЕИП“).

Комисията заявява, че заедно с предишни дела, свързани с картели, засягащи търговията с финансови инструменти, днешното решение показва, че тя остава решена да се справи с антиконкурентните практики на всички пазари, включително финансовия сектор.

Всяко лице или компания, засегнати от антиконкурентно поведение, може да заведе иск пред съдилищата на държавите-членки и да търси обезщетение. Съдебната практика на Съда и Регламент 1/2003 на Съвета потвърждават, че по дела пред национални съдилища решението на Комисията представлява задължително доказателство, че поведението е извършено и е незаконно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *