Европейският съд: Авиокомпаниите са длъжни от първия път да посочват неизбежните компоненти на цената

Според ECJ, още при първото посочване на цените в интернет, те трябва да включват ДДС за вътрешните полети, както и всички такси, които не могат да бъдат избегнати

На интернет страницата на Съда на ЕС е публикувано съобщение за решение, с което практически въздушните превозвачи се задължават да посочват още при първото обявяване на цените си, всички техни неизбежни и предвидими елементи.

Решението идва след като през 2011 г. италианският орган за конкуренция е наложил на Ryanair санкция за нелоялна търговска практика, заради това, че публикува в интернет цените на въздушните услуги, без да посочва от първия път следните елементи:

  • сумата на ДДС за вътрешни полети,
  • таксите за онлайн регистрация и
  • таксите, начислени при плащане с кредитна карта, различна от одобрената от Ryanair.

Ведомството счита, че това са неизбежни компоненти и потребителите трябва във всеки момент да са наясно за тях.

Ryanair са обжалвали решението и най-горната съдебна инстанция в Италия се е обърнала към Съда на ЕС със запитване относно приложението на европейското право в тази връзка.

В решението си съдът напомня, че в тази връзка има две групи такси. От една страна въздушните оператори още в първата онлайн оферта са длъжни да посочат самата тарифа, както и отделно тези данъци, такси, надбавки, които са неизбежни и предвидими. Незадължителните ценови добавки пък трябва да бъдат показвани по ясен, прозрачен и недвусмислен начин единствено в началото на процеса на резервация т.е. това е един по-късен етап.

Съдът разглежда на първо място първоначалните такси за онлайн регистрация. За тях е прието, че когато има поне една възможност за безплатна регистрация, те се считат за незадължителна ценова добавка, поради което не е задължително да се посочват в първоначалната оферта. Ако обаче има различни платени варианти, но не и безплатен, тези такси се приемат за неизбежни и предвидими и трябва да бъдат показани в първоначалната оферта.

По отношение на начислявания ДДС, Съдът посочва, че когато той се отнася до тарифата за вътрешни полети, трябва да се сочи още в първоначалната оферта. Когато става дума за ДДС върху незадължителни добавки, то и той се счита за такава и не е нужно посочването му на най-ранния етап.

Последната група такси, за които се е произнесъл съдът, са тези за плащания с карта, различна от одобрената от превозвача. Те са приети за неизбежни и предвидими и следователно трябва да бъдат показани в първоначалната ценова оферта. В тази връзка е разгледан и привидният избор за потребителя дали да използва или не кредитна карта, одобрена от въздушния превозвач. Съдът сочи, че този привиден избор практически означава, че безплатната услуга е запазена в полза на ограничен клас от привилегировани потребители, като останалите потребители са длъжни или да откажат безплатната услуга, или евентуално да направят допълнителни разходи, за да се изпълни изискването, при това без да е сигурно, че след като се сдобият с одобрената карта, ще могат все още да се възползват от обявената цена.

Решенията по преюдициалните запитвания, каквото е въпросното решение на Съда, посочват как трябва да се тълкува европейското право. Това тълкуване е задължително за всички национални органи и съдилища. Практически това означава, че ако при посочването на цените си, въздушните оператори не следват решението на съда, те ще следва да бъдат санкционирани за нелоялна търговска практика

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *