ВАС препраща необразуваните дела по решения на КЗК към АССО

Върховният Административен Съд вече излезе с определения, с които прекратява производствата по жалби, входирани при него през 2018 г., срещу решения на КЗК, но без образувани дела до края на 2018 г. и препраща същите към Административен съд – София Област. Изменението в ЗЗК, според което първа инстанция по делата срещу решения на КЗК е АССО, влезе в сила на 1.01.2019 г. Съдът в определенията си изрично посочва, че в закона за изменение на АПК (с който е изменен и ЗЗК), са изчерпателно предвидени изключенията относно влизането на изменението в сила. ВАС сочи, че съгласно §149, ал.1 от ПЗР на ЗИД на АПК от него се довършват само административните дела, които са образувани преди влизане в сила на този закон. От това върховните съдии вадят извода, че делата, образувани след 01.01.2019 г. по жалби срещу решения на КЗК по ЗЗК, следва да се разглеждат от Административен съд – София област. Без значение за съда е кога е подадена съответната жалба. Това, което поражда проблем в този подход, е, че към момента на подаване на жалбата, тя действително е трябвало да бъде насочена към ВАС, а не към АССО. ВАС обаче изглежда се стреми бързо да се “отърве” от възможно най-голямо количество дела. Друг въпрос е дали така ще се даде реална възможност АССО да изгради капацитет по правоприлагане в конкурентното право и дали няма от това да пострада цялата защита на конкуренцията. Друг въпрос е и дали това не е проблем по-скоро на законодателното решение при изменението, отколкото на прилагането от страна на съда.
Едно от така прехвърлените дела е делото срещу определение на КЗК да спре преписката по втория опит на “Инерком България” ЕАД да получи разрешение за придобиване на ЧЕЗ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *