КЗК пак ще разследва картел при горивата

Образувано е производство за разследване за картел и/или злоупотреба с доминация

От официалната интернет страница на КЗК е видно, че Комисията е образувала производство за установяване на евентуално извършени нарушения по българското или европейското право при определяне цените на масовите автомобилни горива. Разследването ще бъде извършено както по отношение на отделните хоризонтални нива, така и по вертикала (по веригата производство/внос – съхранение – търговия на едро – търговия на дребно). Обект на разследване ще са „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, „Сакса“ ООД, „Инса Ойл“ ЕООД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД, „Петрол“ АД и „Трейднет Варна“ ЕООД.

Повод за самосезирането на КЗК е постъпил сигнал от Върховна административна прокуратура с твърдения за разпространена в медиите информация за несъответствието между значителния световен спад в цената на суровия петрол и намаляването на цените на дребно на автомобилните горива. ВАП твърди, че през март цената на суровия петрол е паднала с с 47,4%, а цените на дребно с около 11%.

За да стигне до самосезирането, КЗК е разгледала моментен анализ на пазара на моторни горива през м. март 2020 г. на Агенция Митници, а също е събрала информация и от “определен кръг лица” (както е посочено в решението за самосезиране), НАП, Bloomberg.com и Fuelo.net.

В решението за самосезиране КЗК накратко е разгледала установените тенденции в цените на няколко големи бензиностанции, както и е посочила някои изводи в доклада на АД. Така например, сочи се, че цените на горивата в обектите за разпространение към крайни потребители (бензиностанции) реагират на промяната на борсовата цена на суровия петрол една седмица по-късно (около 12.03.2020 г.). Според КЗК на намалението на цените плавно са реагирали всички основни вериги, търгуващи с горива.

В решението се посочва, че Комисията е съпоставила на седмична база средните крайни цени на бензин и дизел при освобождаването им от данъчни складове и средните крайни цени на бензиностанции, по видове горива. Според КЗК понижението на средните цени на дребно на бензин и дизел плавно следва понижението на цените на едро. Регулаторът обаче посочва, че остават опасенията в публичното пространство, че същите са в несъответствие със значителния спад в цената на суровия петрол в световен мащаб и че търговците на горива продължават да държат някои от най-високите цени в Европа.

В решението за самосезиране се сочи, че, за да се изключат всякакви съмнения, повдигнати от Върховна административна прокуратура и медиите, относно наличие на антиконкурентни практики, свързани с предлагане на пазара на горива в противоречие с изискванията на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност, се образува официално производство.

Предистория. Спорното решение от 2017 г.

Това не е първото производство, в което КЗК разследва картел в цените на горивата. През 2016 г. беше образувано производство, в резултат на което КЗК предяви т.нар. Определение с твърдения за извършено нарушение (Statement of objections) на веригите бензиностанции. Впоследствие КЗК не наложи санкции и не установи нарушения като това беше един от изключително редките случаи, в които КЗК е използвала възможността да приключи производството с налагане на задължения на предприятиятията, вместо с установяване на нарушение е налагане на санкция. Смисълът от поемане на ангажименти и превръщането им в задължения е да се предприемат реални проективни мерки за защита и запазване на конкуренцията с активното участие на предприятията. В европейската практика са познати структурни и поведенчески мерки и има редица условия, на които те трябва да отговарят. В решението си КЗК обаче практически не наложи задължения, различаващи се от така или иначе съдържащите се в закона. Пректически единственото, което бяха задължени предприятията е да се въздържат от нарушения (което са задължени така или иначе) и да създадат вътрешни правила, свързани с ценообразуването като предвидят дисциплинарна отговорност за служители, които са ги нарушили.

Формулировката на решението за самосезиране, публикувано на 16.04.2020 г. дава основания да се очаква, че и сега вероятно няма да бъде установен картел и наложени санкции.

2 коментара за “КЗК пак ще разследва картел при горивата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *