Картел за укриване на технология, издаден от Daimler

По статията работи Пепи Кузева

В началото на юли след разкриване на информация от Daimler Европейската комисия установи, че Daimler, BMW и Volkswagen група (Volkswagen, Audi и Porsche) са нарушили антитръстовите правила на ЕС, като са се споразумели за техническо развитие в областта на почистването на азотен оксид. Комисията е наложила глоба в размер на 875 189 000 евро. Процедурата е започнала с молба, подадена от Daimler, последвана от молба за намаляване на глобите от групата Volkswagen. В тази връзка, Daimler не е глобен, тъй като разкрива съществуването на картела пред Комисията, а на Volkswagen санкцията е намалена. Всички страни са признали участието си в картела и са се съгласили да уредят случая, чрез споразумение. Може да се каже, че това е добър пример за прилагане на т.нар LENIENCY-програма, която цели да мотивира предприятия, които са се оказали замесени в картел, да издават картела на регулаторите, за да се спасят от санкция.

Във връзка с тази глоба следва да се обърне внимание, че, съгласно правната уредба, ограничаването на техническото развитие е типична последица от картелите, която е във вреда както на бизнеса, така и на крайните потребители, но реално няма практика по установяване на такъв тип картели. Макар обичайно да си представяме вредните последици от едно картелно споразумение преди всичко като повишени цени и ограничени възможности за избор (като по този начин потребителите са принудени да си купуват не точно това, което им трябва, а нещо подобно, защото само такова им е достъпно), то както българското, така и европейското антимонополно право изрично предвижда, че възможни последици от забранени споразумения могат да са свързани и с техническото развитие.

В конкретния случай е установено, че автомобилните производители провеждат редовни технически срещи, за да обсъдят развитието на технологията за селективно каталитично редуциране (SCR), която елиминира вредните емисии на азотен оксид (NOx) от дизелови леки автомобили чрез инжектиране на карбамид (наричан още „AdBlue”) в отработените газове газов поток.

По време на тези срещи, за да избегнат конкуренцията, производителите на автомобили са се споразумели да регулират пречистването само до степен, която да отговаря на законовите изисквания, въпреки че разполагат с технология, която осигурява по-добро пречистване на вредните емисии. По този начин те доброволно и взаимно се отказват от възможността да се конкурират чрез използване на по-добри технологии. От това следва директна вреда за крайните потребители, защото те биват лишени от възможността да получат по-добро пречистване на емисиите.

По-конкретно, Daimler, BMW и Volkswagen са постигнали споразумение относно размерите и обхвата на резервоарите AdBlue и общо разбиране за средния прогнозен разход на AdBlue. Те са обменяли и чувствителна търговска информация за тези елементи. По този начин са премахнали несигурността относно бъдещото им поведение на пазара относно пречистването на емисии на NOx над законовите изисквания (т.нар. „Преизпълнение“) и диапазоните за зареждане на AdBlue. По този начин, според Комисията, е налице ограничение на конкуренцията по отношение на характеристиките на продукта.

При определяне на размера на глобите Комисията е взела предвид ролята на Daimler и Volkswagen за разкриване на картела, стойността на продажбите на страните на дизелови леки автомобили, оборудвани със SCR-системи в ЕИП през 2013 г., тежестта на нарушението и географския обхват. За всички страни е приложено и допълнително намаление, като се има предвид, че това е първото решение за забрана на картел, основаващо се единствено на ограничение на техническото развитие, а не на определяне на цените, споделяне на пазара или разпределение на клиенти.

Освен това Комисията прилага намаление с 10% от глобите на всички страни, с оглед признанието за тяхното участие в картела и отговорността им за това нарушение.

Разпределението на глобите, наложени на всяка компания, е както следва:

 Намаляване на санкцията в резултат на LENIENCY-програмаОтстъпка за постигнато споразумение с ЕККрайна сума
DAIMLER100 %10 %0 евро
VOLKSWAGEN GROUP45 %10 %€ 502 362 000
BMW0 %10 %€ 372 827 000

От ЕК изрично посочват, че това е първият път, когато Комисията стига до заключението, че тайно споразумение относно използвано техническо решение представлява картел. С оглед на тази новост, Комисията е предоставила на страните и насоки как биха могли да осъществяван сътрудничество, свързано със SCR системата, без да пораждат опасения за конкуренцията, като например:

  • стандартизацията на пълнителя на AdBlue;
  • обсъждането на стандартите за качество на AdBlue;
  • съвместното разработване софтуерна платформа за дозиране AdBlue.

В заключение, ЕК набляга на това, че разследването на този картел е пример за това как прилагането на конкурентното законодателство може да допринесе за Зелената сделка, като поддържа пазарите ефективни, справедливи и иновативни. В този смисъл, ясно е разбирането на Комисията, че запазването в тайна на развитието на технологиите, особено тези, благоприятстващи околната среда и спомагащи за забавяне изменението на климата, е укоримо поведение и същото не следва да бъде толерирано. Напротив – използването на високотехнологични решения, благоприятни за околната среда следва да бъде поощрявано, а същите да бъдат внедрявани при повече производители, чрез предоставяне на лиценз.

English version

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *